Siirry tuotetietoihin
1 / 1
Lääke
Pikatoimitus

Pikatoimitus

Pikatoimitustuotteille voit valita toimitustavaksi CabApp toimituksen Espooseen, Helsinkiin, Kauniaisiin, Nurmijärvelle tai Vantaalle. Saman päivän toimituksiin tilaus on tehtävä arkisin klo 17. CabApp tilaukset toimitetaan arkisin 4 tunnin kuluessa tilausmääräajasta.

IBUXIN RAPID 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

IBUXIN RAPID 400 mg tabletti, kalvopäällysteinen

Normaalihinta 3,49€
Normaalihinta Alennushinta 3,49€
Säästä -9% Ei saatavilla
Sisältää veron.
Pakkauskoko
Tuotekuvaus:

Ibuxin rapid on tulehduskipulääke, jonka vaikuttava aine on ibuprofeeni.

Käyttötarkoitus:

Ibuxin rapid on tulehduskipulääke, jonka vaikuttava aine on ibuprofeeni. Ibuxin rapidia käytetään lievän tai kohtalaisen kivun, kuten päänsäryn, hammassäryn tai kuukautiskipujen sekä migreenikohtausten oireiden hoitoon. Sitä käytetään myös flunssan yhteydessä ilmenevän kuumeen ja säryn lievittämiseen. Ibuxin rapid soveltuu vähintään 20 kg painavien (noin yli 6-vuotiaiden) lasten hoitoon. Pitkäaikaiseen käyttöön vain lääkärin ohjeen mukaan.

SKU-koodi:548326

Markkinoinnin lisätiedot

Markkinoija: Teva Finland Oy

Myyntiluvan haltija: ratiopharm GmbH

Lääkemuoto: tabl, kalvopääll

Lääkekohde: Tarkoitettu ihmisille

Lisätietoja

<p> <a href="https://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humpil/1/23613941.pdf" target="_blank">Tutustu täältä tuotteen pakkausselosteeseen ja lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä</a></p>

Raskaus ja imetys

<ul><li>Ota yhteys lääkäriin, jos raskaus todetaan Ibuxin rapid -hoidon aikana</li><li>Lääkettä saa käyttää vain raskauden ensimmäisten 6 kuukauden aikana ja ainoastaan lääkärin ohjeiden mukaan</li><li>Sekä lapseen että äitiin kohdistuvien riskien vuoksi lääkettä ei saa käyttää enää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana</li><li>Ibuprofeeni ja sen hajoamistuotteet erittyvät vain hyvin pieninä määrinä äidinmaitoon</li><li>Koska haitallisia vaikutuksia imetettävään lapseen ei ole todettu, imetystä ei yleensä tarvitse keskeyttää lyhytaikaisen ja annostusohjeiden mukaisen käytön aikana</li><li>Katso yleisohjeet raskauden ja imetyksen aikaisesta lääkkeenkäytöstä pakkausselosteesta</li></ul>

Yleiset haittavaikutukset

<ul><li>Ruoansulatuskanavan haitat, kuten vatsakipu, närästys</li><li>Päänsärky ja pyörrytys</li><li>Mustelmataipumuksen tai nenäverenvuotojen lisääntymistä</li><li>Lisää haittavaikutuksia pakkausselosteessa</li></ul>

Huomioitavaa

<ul><li>Herkkävatsaisten henkilöiden olisi mieluiten otettava Ibuxin rapid tablettinsa aterian yhteydessä</li><li>Muita tulehduskipulääkkeitä ei pidä käyttää samanaikaisesti – vain haitat lisääntyvät, ei teho</li><li>Veren hyytymistä estävien lääkkeiden (esim. varfariini) teho voi muuttua, yhteiskäyttöä tulisi välttää</li><li>Jos sinulla on muita sairauksia tai yliherkkyyksiä tai jos käytät muita lääkkeitä, varmista lääkkeen sopivuus pakkausselosteesta, apteekista tai lääkäriltäsi</li></ul>

Annostelu

<ul><li>Aikuisille: Aloitusannoksena 1/2 - 1 tablettia (200 mg tai 400 mg ibuprofeenia)</li><li>Tarvittaessa voidaan ottaa 1/2 - 1 tablettia (200 mg- 400 mg) lisäannoksena siten, ettei 3 tabletin (1200 mg:n) enimmäisvuorokausiannos ylity minkään 24 tunnin jakson aikana</li><li>Annosvälin on oltava vähintään 6 tuntia</li><li>Lapsille: Enimmäisvuorokausiannos on 30 mg ibuprofeenia lapsen painokiloa kohden</li><li>Vuorokausiannos jaetaan 3 - 4 osa-annokseen</li><li>Annosvälin on oltava vähintään 6 tuntia</li><li>Tarkempi painonmukainen annostelutaulukko lapsille pakkausselosteessa</li></ul>

Produktinformation

<b>Produktbeskrivning:</b><br><p>Ibuxin rapid är en antiinflammatorisk värkmedicin, vars verksamma ämne är ibuprofen.</p><b>Avsedd användning:</b><br><p>Ibuxin rapid är en antiinflammatorisk värkmedicin, vars verksamma ämne är ibuprofen. Ibuxin rapid är avsett för symtomlindring vid lindrig eller måttlig smärta, som t.ex. huvudvärk, tandvärk eller menstruationssmärtor samt vid akuta migränattacker. Det används också vid feber och smärta/värk i samband med vanliga förkylningar. Ibuxin rapid lämpar sig för behandling av såväl barn med en vikt på minst 20 kg (från ca 6 år) som ungdomar och vuxna. För långvarigt bruk endast enligt läkares ordination.</p><b>Dosering:</b><br><ul><li>För vuxna: Startdos: ½ - 1 tablett (200 – 400 mg ibuprofen)</li><li>Vid behov tilläggsdoser på ½ - 1 tablett (200 - 400 mg). En maximal dygnsdos på 3 tabletter (1 200 mg) får dock inte överskridas under någon period på 24 timmar</li><li>Dosintervallet ska vara minst 6 timmar</li><li>För barn: Maximal dygnsdos och 30 mg ibuprofen per kilogram</li><li>Dygnsdosen delas på 3-4 doser</li><li>Dosintervallet ska vara minst 6 timmar</li><li>Noggrannare dosering för barn i bipacksedeln</li></ul><b>Vanliga biverkningar:</b><br><ul><li>Magbiverkningar, som t.ex. magsmärta, sura uppstötningar</li><li>Huvudvärk och svindel</li><li>Ökad benägenhet för blåmärken och näsblod</li><li>Fler biverknigar i bipacksedeln</li></ul><b>Graviditet och amning:</b><br><ul><li>Kontakta läkare om graviditet konstateras medan du tar Ibuxin rapid</li><li>Ibuxin rapid får endast användas under graviditetens första 6 månader, och även då endast enligt läkarens särskilda anvisningar</li><li>P.g.a. risker för såväl den väntande modern som för det ofödda barnet får Ibuxin rapid inte användas under den sista trimestern av en graviditet</li><li>Den aktiva substansen (ibuprofen) och de ämnen som bildas då den aktiva substansen bryts ned i kroppen utsöndras endast i ytterst små mängder i modersmjölk</li><li>Eftersom inga skadliga effekter på de barn som ammas har konstaterats, behöver man normalt inte avbryta en pågående amning med anledning av ett kortvarigt bruk av Ibuxin rapid (förutsatt att givna doseringsanvisningar följs)</li><li>Läs övriga instruktioner gällande användning av läkemedlet under graviditet och amning från bipacksedeln</li></ul><b>Ytterligare information:</b><br><p> <a href="https://spc.fimea.fi/indox/nam/html/nam/humpil/1/23613941.pdf" target="_blank">Bekanta dig med denna produkt genom bipacksedeln och läs instruktionerna noggrant innan användning</a></p><p> OBS! Först finsk text, sedan svensk text i bipacksedeln</p>

Näytä kaikki tiedot