Yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaiset rekisteröidyn oikeudet

Asiakkaana sinulla on oikeus:

- Saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista.

- Pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista.

- Peruuttaa antamasi suostumus osittain tai kokonaan.

- Tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Lisäksi, jos käsittely perustuu erilliseen suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa. Huomaathan, ettei tämä vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista suoritettuun tietojen käsittelyn lainmukaisuuteen. Voit tehdä oikeuksiesi käyttämistä koskevan pyynnön ottamalla yhteyttä rekisteriasioiden yhteyshenkilöön. Pyynnön tulee olla riittävällä tavalla yksilöity, jotta asiakaspalvelumme voi käsitellä sen. Ilmoitamme sinulle, mikäli emme joiltain osin pysty toteuttamaan pyyntöäsi, kuten poistamaan kaikkia tietoja, joiden säilyttämiseen meillä on lakisääteinen velvollisuus (esimerkiksi reseptitiedot) tai oikeus. Jos huomaat, että käsittelyssä on puutteita tai se on lainvastaista, sinulla on oikeus tehdä asiasta valitus valvontaviranomaiselle (Tietosuojavirasto, Ratapihantie 9, PL 800, 00521 Helsinki tai tietosuoja@om.fi ).

Mikäli haluat käyttää oikeuksiasi ole yhteydessä tietosuojavastaavaamme (info@nettiapteekki.fi).