Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §

Rekisterinpitäjä

Simonkylän Uusi Apteekki

Rekisterin nimi

Simonkylän Uuden Apteekin nettiapteekin asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään verkkokaupan tilausten, laskutuksen, yhteydenottojen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietojen käsittelyn teknisen toteutuksen vuoksi osa tiedoista voi sijaita Simonkylän Uuden Apteekin alihankkijoilla.

Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan etu- ja sukunimi, asiakasnumero, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköposti, tiedot lääkeneuvontatarpeesta. Tiedot asiakkaan ostotapahtumista ja alennuksista säilytetään vain 48 tuntia tilauksen jälkeen.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Apteekki ei luovuta asiakasrekisterin tietoja ulkopuolisille kolmansille tahoille. Apteekki voi kuitenkin luovuttaa asiakastietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden käyttö

Apteekki käyttää verkkokaupassa evästeitä (ns. cookie), joiden avulla seurataan kävijäliikennettä ja parannetaan palvelun laatua. Evästeet ovat tarpeellisia kaupasta tilaamiseen. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka sisältävät tietoa vierailustasi verkkosivustolla. Evästeet helpottavat ja nopeuttavat sinun ja meidän välistä vuorovaikutusta. Mitkään verkkosivustomme sisältämät evästeet eivät kerää tietoja, jotka saattaisivat paljastaa henkilöllisyytesi. Verkkosivuston toimintaan liittyvien ja vain istunnon ajan voimassa olevien evästeiden lisäksi käytämme Google Analytics evästeitä. Halutessasi voit muuttaa evästeiden käyttöön liittyviä asetuksia selaimessasi, mutta tällöin kaikki toiminnot eivät välttämättä toimi. Evästeitä ei koskaan käytetä sellaisten tietojen keräämiseen, joiden avulla sinut voidaan tunnistaa henkilökohtaisesti

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Rekisteri on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu ("Ylläpitäjä"). Jokaisella ylläpitäjällä on henkilökohtainen käyttäjätunnus ja salasana. Ylläpitäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen päivittäminen

Asiakas voi päivittää nimi- ja osoitetietojaan uuden tilauksen yhteydessä. Muita tietoja voidaan päivittää ottamalla yhteys verkkokaupan ylläpitäjään.