Siirry tuotetietoihin
1 / 1

Pikatoimitus

Pikatoimitus

Pikatoimitustuotteille voit valita toimitustavaksi CabApp toimituksen Espooseen, Helsinkiin, Kauniaisiin, Nurmijärvelle tai Vantaalle. Saman päivän toimituksiin tilaus on tehtävä arkisin klo 17. CabApp tilaukset toimitetaan arkisin 4 tunnin kuluessa tilausmääräajasta.

FFP 2 NR Hengitysuojain Sijijie

FFP 2 NR Hengitysuojain Sijijie

Normaalihinta 7,41€
Normaalihinta Alennushinta 7,41€
Säästä 0% Ei saatavilla
Sisältää veron.
Pakkauskoko
Tuotekuvaus:

Nämä tuotteet vastaavat hiukkasilta suojaaville suodattaville hengityksensuojaimille asetettua standardia EN 149:2001+A1:2009. Tuotteet täyttävät Euroopan parlamentin asetuksen (EU) 2016/425 vaatimukset ja vastaavat paikallista lainsäädäntöä.

TUOTEMALLI: K1210

RAKENNE: Viisi korkealaatuista materiaalikerrosta – kolme kuitukangaskerrosta, yksi suodattava PTFE-kalvokerros ja yksi kerros kuumasaumattua puuvillaa – on painettu tiiviiseen taiteltuun muotoon. Materiaalien osuudet: kuitukangas 50,6 %, kuumasaumattu puuvilla 28,5 %, suodattava PTFE-kalvo 20,9 %.

NOUDATETTU STANDARDI: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR

KÄYTTÖALA: Soveltuu ilman epäpuhtauksilta suojautumiseen päivittäisessä elinympäristössä. Aikuisen tulee valvoa tuotetta käyttäviä lapsia.

Käytä suojautuaksesi

Hiukkasilta, joita muodostuu esimerkiksi hiomisen, lakaisemisen, sahaamisen ja pakkaamisen yhteydessä sekä mineraalien, hiilen, rautamalmin, jauhojen, metallin, puun, siitepölyn, savun, öljypohjaisten aerosolien ja tiettyjen muiden aineiden käsittelemisen yhteydessä. Noudata kaikkia soveltuvia paikallisia säädöksiä.

Älä käytä suojautuaksesi

Kaasuilta, höyryiltä, asbestilta tai hiekkapuhallukselta äläkä silloin, kun hiukkaspitoisuudet ylittävät joko työperäisen altistumisen raja-arvon kymmenkertaisesti tai noudatettavien asetusten määräyksissä annetun arvon riippuen siitä, kumpi arvo on alhaisempi.

KÄYTTÖOHJEET: Tarkista, että pakkaus on moitteettomassa kunnossa. Avaa pakkaus ja noudata sen takapuolella olevia sovitusohjeita.

TURVATOIMET: Älä käytä tuotetta, jos pakkaus on kostea tai vioittunut tai tuotteen käyttöaika on umpeutunut.

KÄYTTÖAIKA: 24 kuukautta.

Käyttötarkoitus:

TÄRKEÄÄ

Käyttäjän tulee lukea ja ymmärtää nämä ohjeet ennen tuotteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje tulevaa tarvetta varten.

Käyttöohjeet

1. Tämän hengityssuojaimen käyttöä koskevien ohjeiden ja rajoitusten noudattamatta jättäminen ja/tai suojaimen käyttämättä jättäminen altistumisen aikana voi vähentää tuotteen tehoa ja johtaa sairastumiseen tai kuolemaan.

2. Poistu saastuneelta alueelta välittömästi. Ota yhteyttä esimieheesi, jos sinulla tai muulla altistuneella henkilöllä ilmenee huimausta, ärsytystä tai muita vaivoja.

3. Tarkasta hengityssuojain ennen jokaista käyttökertaa varmistaaksesi, että se on moitteettomassa kunnossa. Tarkasta kaikki osat vaurioiden varalta, mukaan lukien kaksi korvalenkkiä, kiinnikekohdat, nenäpehmuste ja nenäpidike. Tuote tulee poistaa välittömästi käytöstä, jos jokin sen osa on vaurioitunut tai puuttuu. Suodattavat hengityssuojaimet tulee tarkastaa ennen jokaista käyttökertaa, jotta voidaan varmistaa, ettei tuotteen hengitysosassa ole mitään muita reikiä kuin niittejä ympäröivät pistokohdat ja ettei tuote ole vahingoittunut. Suodatinmateriaalin repeytymisestä tai kulumisesta aiheutuneet suurentuneet niittejä ympäröivät pistokohdat katsotaan tuotteen vahingoittumiseksi. Vahingoittunut hengityssuojain tulee vaihtaa uuteen välittömästi.

4.Varmista aina ennen käyttöä, että hengityssuojain on sovitettu kasvoille tiiviisti kohdassa Sovitusohjeet annettujen ohjeiden mukaisesti. Jos suojaimen asettaminen kasvoille tiiviisti ei onnistu, älä käytä suojainta.

5. Hävitä käytöstä poistettu tuote paikallisten säädösten mukaisesti.

SKU-koodi:9292038

Markkinoinnin lisätiedot

Markkinoija: PalMedical OU

Käyttöohje

<p><strong>Sovitusohjeet</strong></p>

<p><strong>Noudata ohjeita aina, kun käytät hengityssuojainta.</strong></p>

<p>1. Levitä suojain auki ja varmista, että nenäpidike osoittaa ylöspäin. </p>

<p>2. Aseta suojain kasvoille.</p>

<p>3. Pitele suojainta vasten kasvoja siten, että nenänvarsi koskettaa nenäpidikettä. Aseta sitten korvalenkit korvien taakse.</p>

<p>4. Paina ja sovita suojainta samanaikaisesti molemmilta puolilta leukasi alapuolelle.</p>

Materiaali

<p style="margin-left: 1.0pt; margin-right: .25in"><strong>RAKENNE: </strong>Viisi materiaalikerrosta – kolme kuitukangaskerrosta, yksi suodattava PTFE-kalvokerros ja yksi kerros kuumasaumattua puuvillaa – on painettu tiiviiseen taiteltuun muotoon. Materiaalien osuudet: kuitukangas 50,6 %, kuumasaumattu puuvilla 28,5 %, suodattava PTFE-kalvo 20,9 %.</p>

Säilytys

<p style="margin-left: 3.95pt"><strong>SÄILYTYS JA KULJETUS</strong></p>

<p style="margin-left: 3.95pt">Säilytä tuotetta valmistajan antamien ohjeiden mukaisesti. Katso pakkaus.</p>

<p style="margin-left: 3.95pt">Säilytä hengityssuojaimia alkuperäisessä pakkauksessa etäällä saastuneista tiloista ennen käyttöä. Älä altista tuotteita pölylle, auringonpaisteelle, erittäin korkeille lämpötiloille, äärimmäiselle kosteudelle tai vaurioittaville kemikaaleille. Jos hengityssuojaimia säilytetään alla olevien lämpötila- ja kosteusolosuhteiden mukaisesti, niitä voi käyttää pakkauksessa määritettyyn erääntymispäivään saakka. Tarkasta tuote aina ennen käyttöä ja varmista istuvuus tässä käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti.</p>

<p style="margin-left: 3.95pt">Säilytyslämpötila: -30 – +50 °C Korkein sallittu suhteellinen ilmankosteus säilytyksen aikana: <80 %</p>

<p>Käyttöajan päättymisen päiväysmuoto: VVVV/KK/PP</p>

<p>Älä altista suoralle auringonpaisteelle </p>

<p>Säilytä ja kuljeta tuotetta alkuperäisessä pakkauksessa.</p>

<p> </p>

<p><strong>Kuljetusvaatimukset</strong></p>

<p>Älä altista suoralle auringonpaisteelle. Pidä kuivana. Pidä etäällä kosteudesta. Käsittele varoen.</p>

Huomioitavaa

<p style="margin-left: 4.0pt"><strong>KÄYTÖN RAJOITUKSET</strong></p>

<ol>
<li>Tämä hengityssuojain ei syötä happea. Älä käytä tuotetta tiloissa, joissa happimäärä alittaa 19,5 %.</li>
<li>Älä käytä tuotetta, jos epäpuhtauspitoisuudet ovat henkeä ja terveyttä välittömästi uhkaavia tai tuntemattomia tai jos ne ylittävät sallitun altistumisen raja-arvon kymmenkertaisesti.</li>
<li>Älä muuntele, pese tai käytä hengityssuojainta epäasianmukaisella tavalla.</li>
<li>Älä käytä tuotetta, jos sinulla on parta, muuta kasvokarvoitusta tai muuta sellaista, mikä estää hengityssuojaimen sovittamisen tiiviisti vasten kasvoja.</li>
<li>Hengityssuojaimen avulla voit suojata keuhkojasi tietyiltä ilmassa olevilta epäpuhtauksilta. Hengityssuojain ei estä epäpuhtauksia kulkeutumasta elimistöön muilla tavoilla, kuten ihon kautta. Näissä tilanteissa suojautumiseen on käytettävä ylimääräisiä henkilönsuojaimia.</li>
<li>Tämä hengityssuojain on tarkoitettu suojaimen asianmukaiseen käyttöön perehtyneiden ja sen rajoitukset ymmärtävien aikuisten henkilöiden käytettäväksi työperäisissä/ammatillisissa ympäristöissä. Tuotetta ei ole suunniteltu lasten käyttöön.</li>
<li>Henkilöiden, joiden hengityselimistö on heikentynyt astman, keuhkolaajentuman tai muun sairauden vuoksi, tulee hakeutua lääkärin arvioitavaksi ennen tuotteen käyttöä.</li>
<li>Jos hengityssuojain vahingoittuu tai likaantuu tai hengittämisestä tulee vaikeaa, poistu saastuneesta tilasta välittömästi ja vaihda suojain uuteen.</li>
</ol>

Produktinformation

<b>Produktbeskrivning:</b><br><p>Dessa produkter uppfyller standarden EN 149:2001+A1:2009, filtrerande andningsskydd för bruk mot partiklar. Dessa produkter uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/425 och tillämplig lokal lagstiftning.</p>

<p><strong>PRODUKTMODELL: </strong>K1210</p>

<p style="margin-left: 1.0pt; margin-right: .25in"><strong>SAMMANSÄTTNING: </strong>Produkten består av fem lager högkvalitativa material – tre lager fibertyg, ett lager filtrerande PTFE-membran och ett lager värmeförseglande bomull – som pressats till en vikt struktur. Materialens andelar: fibertyg 50,6 %, värmeförseglande bomull 28,5 %, filtrerande PTFE-membran 20,9 %.</p>

<p><strong>EXEKUTIV STANDARD: </strong>EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR</p>

<p style="margin-left: .15pt"><strong>TILLÄMPNINGSOMRÅDE:</strong> Lämplig för skydd mot luftföroreningar i vardagsmiljön. Barn som använder produkten bör övervakas av en vuxen.</p>

<p style="margin-left: .15pt"><strong>Använd för skydd mot</strong></p>

<p style="margin-left: .15pt">Partiklar från bl.a. slipning, sandpappring, sopning, sågning, påsning, eller från bearbetning av mineraler, kol, järnmalm, mjöl, metall, trä, pollen, rök, oljebaserad aerosol samt vissa andra ämnen. Följ alla tillämpliga lokala föreskrifter.</p>

<p style="margin-left: .15pt"><strong>Använd inte för skydd mot</strong></p>

<p style="margin-left: .15pt; margin-right: 16.0pt">Gaser och ångor, asbest eller sandblästring; partikelkoncentrationer som överskrider antingen 10 gånger gränsvärdet för exponering på arbetsplatsen eller de lokala föreskrifterna, beroende på vilket värde som är lägre.</p>

<p style="margin-left: 1.0pt; margin-right: 27.0pt"><strong>BRUKSANVISNING:</strong> Kontrollera att förpackningen är i gott skick. Öppna förpackningen och följ anvisningarna för påtagning som visas på förpackningens andra sida.</p>

<p style="margin-left: 1.0pt"><strong>FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER: </strong>Det är förbjudet att använda en förpackning som möglat, skadats eller vars bäst före-datum passerat.</p>

<p style="margin-left: 1.0pt"><strong>HÅLLBARHETSPERIOD: </strong>märkt på paketet</p>

Näytä kaikki tiedot

Katso muut tuoteryhmän tuotteet